Spółka partnerska
ARCHITEKCI Błaszczyk i Samborski

Powstała w 2005 r. w wyniku połączenia dwóch pracowni autorskich:
Grzegorza Błaszczyka i Tomasza Samborskiego.

Zespół Pracowni na stałe współpracował ze sobą od roku 1996. Konsekwentnie zdobywamy doświadczenia zawodowe i podnosimy kwalifikacje członków Zespołu. Wykonujemy opracowania dla coraz większych i bardziej odpowiedzialnych inwestycji. Nasze opracowania dotyczą wszystkich stadiów przygotowania i realizacji inwestycji począwszy od prac studialnych i przedprojektowych, przygotowania analiz programowo - przestrzennych, koncepcji, przez opracowania pełnych wielobranżowych dokumentacji projektowych, do obsługi i nadzorowania przebiegu ich realizacji.

Dostosowując się do bieżącej sytuacji na rynku firma składa się z Zespołu podstawowego, którego członkowie zatrudnieni są na podstawie umów o pracę oraz zespołu stałych współpracowników, który pozwala w każdej chwili powiększyć Zespół podstawowy do wielkości optymalnej dla realizowanych kontraktów.

Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000230656.