Obsługujemy inwestycje od strony projektowej. Wykonujemy opracowania w zakresie:


STUDIA I ANALIZY PRZEDPROJEKTOWE


STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE


PROJEKTY KONCEPCYJNE w zakresie standardowym, ponadto:


PROJEKTY BUDOWLANE w zakresie standardowym, ponadto:


PROJEKTY PRZETARGOWE

PROJEKTY KONTRAKTOWE


PROJEKTY WYKONAWCZE w zakresie standardowym, ponadto:


NADZORY AUTORSKIE


DODATKOWE PRACE POZAPROJEKTOWE


PRACE SZCZEGÓLNE np: